top of page

מריבונות לסינרגיה

Updated: May 8, 2023

מריבונות לסינרגיה מכירים את התחושה הזו שמה שיש עכשיו זה לא בדיוק זה ? שאין עם מי לדבר ? שאנחנו לבד ? שאין מה לצפות מהמנהיגים ? אז על זה רצינו לדבר..

הזמן לעצמאות , הזמן לתפיסה של אני אותי שלי ורק שלי הסתיים כמו תינוק המגלה שהוא קיים בנפרד מאמא שלו ורוצה את הכל לעצמו כך האנושות היתה במאות השנים האחרונות

ראינו את הביטוי הלא בוגר של ריבונות בעולם דרך שליטה וכוחניות דרך הצורך לצבור רכוש ונכסים אבל הביטוי הבוגר של ריבונות באמצעות אחריות יושרה ובהירות היו חסרים.

כדי שהאנושות תכיר את עצמה כאורגניזם אחד שלם שמאכלס את כדור הארץ אנחנו צריכים לא רק להגיע לבגרות מלאה של הריבונות של כל אחד מאיתנו אלא גם ללמוד לרקוד את הריקוד הנקבי של סינרגיה וחיבוריות כדי שנוכל להיות בעוצמה המלאה ובמרכז שלנו ובו זמנית מחוברים לשלם שאנחנו חלק ממנו

אנחנו צריכים ללמוד להפעיל את הרשת הבין עולמית ואת והסינפסות הרדומות שממתינות להתעורר ולהירקם יחדיו ברחבי העולם

הדרך לכך עוברת דרך מאסטריות של אנרגיה וחיבור לעולמות האנרגטיים העדינים והבלתי ניתנים למגע פיזי חידוד התחושתיות העדינה והסכמה לפגוש לעומק

מי שמרגיש את זה בגוף .. הדהוד רטט תחושה של משהו .. מוזמנים לשתף איך זה מרגיש לכם ..

8 views0 comments

Comentários


bottom of page