top of page

מה קשור חנוכה עכשיו?

הקבלה מזמינה אותנו להסתכל על המציאות בארבעה רבדים, פשט רמז דרש סוד

אני רוצה להציע הסתכלות קבלית יפה על נס פך השמן.

הסתכלות שהיא ברובד אחר, לא ברובד של הפשט. 

הזוית הזו מרגישה לי רלבנטית מאוד לימינו שלנו.

הימים אז היו ימים קשים, של מלחמה, של אונס, של כאב ועצב גדול.

 

האויב היה אכזר ונטול רחמים. 

הוא פגע במקומות הכואבים ביותר של כולם

קודש הקודשים חולל. 

המקום העדין ביותר הפגיע ביותר הרגיש בכל אחד מאיתנו, החיבור לנשגב לאלוהים לטוב וליפה, 

המקום הזה נשבר נבזז נהרס על ידי אנשים גסים בכח רב ותוקפנות גדולה.

היה רגע אחד, שבו הצליחו למצוא מיכל אחד קטן, פך שמן אחד, טהור, תמים, שלם.

מיכל שלא נהרס לא נפגע ועדין שמר על החיבור החי אל הבריאה ואל הטוב והיפה.


זהו הנס האמיתי של חנוכה, זו ההזמנה שאנחנו מוזמנים לעשות בימים אלה,

למצוא שוב בתוכנו את המקום הטהור, השלם, הנצחי, זה שלא נפגע ולא יכול להיפגע. 

להזכר שהוא קיים. בתוכנו. בכל אחד מאיתנו.

לתת למקום הזה להאיר את הנשמה שלנו, את הנפש שלנו, בלי להתעלם מהחושך מסביב. 

אנחנו לא מתעלמים מהרבדים של המציאות, אנחנו מוסיפים עוד רובד.

הדרך שחנוכה מזכירה לנו את קיומה, ומזמינה אותנו להצטרף,

היא הדרך שאומרת : כן המציאות מסביב היא קשה.

לא הכל בראש שלנו ולא הכל תלוי בנו ויש דברים שאנחנו לא יכולים למנוע מלהתרחש. 

התודעה שלנו והנפש שלנו והרגש שלנו בכאב גדול. 

באתגרים גדולים. 

במקביל, בו זמנית, יש בתוכנו עוד מקום שהוא מחובר וטהור ושלם, 

אני מוצא את עצמי כל השבוע האחרון, בקבוצות שונות בגדלים שונים, מתחבר שוב ושוב למקום הטהור הזה, לתודעה האחת הזו, לחלק בנשמה שלי שזוכר שהוא נצחי, מחובר לבריאה ומאיר מסביב.


אני מזמין את כולנו להזכר, ולהחזיק ביחד את גם את המקום הזה בתוכנו. את המיכל הטהור והמחובר.
תמונה: מערב חנוכה שכזה עם מאה א.נשים שלרגע נזכרו שהם מחוברים1 view0 comments

Comments


bottom of page