top of page

להפוך את הקשר לחגיגה

לפעמים זה יותר מדי טרחה

להניע את האש

להדליק את החיבור

ואתם מוותרים ונרדמים

או רואים איזו סדרה

אתם זוג טוב בסך הכל

אבל משהו בקשר

שגרתי

כבוי

לא מלהיב

 

לפעמים, זה כבר ממש כואב

זה יוצר איזו רמה של מרמור.

יותר מדי דחיה, חוסר נראות ותסכול,

עד שלפעמים מתפרצת עוינות

הבעיה היא

שהדינמיקה שאתם מכירים

היא באמת מוגבלת

מקובעת

חוזרת על עצמה

מחלישה

אפשר לייצר דינמיקה חדשה

מעצימה

תומכת, מקרבת

אפשר ללמוד את

התנועה החדשה זו

לפגוש את הדפוסים, הכאבים

המקומות בתוכנו שמרחיקים

שלא מאפשרים לנו לנוע

וללמוד לעשות איתם תנועה אחרת

משותפת

חדשה

במפגשים איתי

נשלב שיח רגשי בטוח ועמוק

עם כלים מעולם הטיפול הזוגי האינטגרטיבי,

וטיפול זוגי מבוסס מובחנות

באופן שיעזור לכם

להבין, לחוות ולפגוש בצורה חדשה

את החסמים והדפוסים שמקבעים אתכם

ובאמצעותם לשנות את הדינמיקה

לדינמיקה של קשר שהוא חגיגה!

bottom of page