top of page

אז החיים לא מדהימים, אה?!

זה לא בדיוק זה

בכלל 

משהו לא יושב טוב

מרגיש קצת תקוע

לא מסופק
 

יש לך חברים

יש לך משפחה

אבל יש איזושהי רמה של בדידות כזאת

נסתרת
 

יש ימים שהכל מרגיש סתמי

שאתה עושה דברים על אוטומט

חי ליד

מרגיש שמפספס את החיים שלך

שאמור להיות יותר מאשר רק זה

הבעיה היא

שאיבדת כיוון

את הידיעה הפנימית של מה נכון

את ההובלה על החיים שלך

 

ולכן אתה נגרר

נשחק בשיגרת החיים

מעמעם את הנוכחות שלך

ישן את החיים

הגיע הזמן

מותר לך להתחבר לרוח שלך

לבטא את המהות שלך

לתפוס מקום בעולם

ולהביא את הטוב שלך

 

כשאתה מחובר לעצמך

נוכח

עם לב זקור

העולם נפתח בפניך

והשפע שלך זורם

bottom of page